REALIZACJA PRACRealizacja prac podziałowych:

 • mapa prawna,
 • podziały nieruchomości, 
 • zniesienia współwłasności całkowite lub częściowe, 
 • rozgraniczenia, 
 • ewidencja gruntów i budynków,
 

 

 

Realizacja prac projektowych:

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy aktualizacyjne, 
 • pomoc w wycenie nieruchomości

 
   

Realizacja prac specjalistycznych:

 • inwentaryzacje budowlane,
 • tyczenia poziomów, 
 • outsourcing projektowy,
 • instruktaż wykorzystania gruntu,
 • podprojekty,
 • kontynuacja planu działania przy określaniu dokumentacji bazowej
 • oraz inne prace geodezyjne.